Snel naar: Handige Documenten | Checklisten: Omzetbelasting - Inkomstenbelasting - Loonbelasting | Contact

Beschikbare Pakketten

Op deze pagina is een lijst opgenomen van de diverse pakketten die CAD te bieden heeft. Uiteraard zijn de getoonde diensten niet beperkt en kunnen zij naar gelang uw wensen worden aangepast. De pakketten staan vermeld in oplopende mate van dienstbaarheid.

Pakket 1: Administratieverzorging algemeen

Ideaal voor:

Startende ondernemers, eenmanszaken en detailhandel.

Dienstenpakket:

De werkwijze:

Op periodieke basis verstrekt u aan ons kantoor de boekhoudgegevens, zoals de in- en verkoopfacturen, bankafschriften etc.. Aan de hand hiervan verwerkt ons kantoor voor u alle gegevens in een overzichtelijk en betrouwbaar boekhoudsysteem. Na verwerking van alle gegevens ontvangt u periodiek een actuele balans, winst- en verliesrekening, debiteuren- en crediteurenoverzichten. U bent zich hierdoor direct verzekerd van een betrouwbaar inzicht van de financiele status van uw onderneming. Tenslotte draagt ons kantoor zorg voor de aangifte van de omzetbelasting.

Pakket 2: Administratieverzorging Extra

Ideaal voor:

Eenmanszaken, B.V.'s, C.V.'s, V.O.F.'s, Stichtingen en Verenigingen

Dienstenpakket:

De werkwijze:

Met pakket 2 worden de diensten zoals samengesteld in pakket 1 verder uitgebreid met specifieke diensten als het opstellen van de jaarrekening, financiele kwartaaladvisering over de voortgang van uw onderneming alsmede de aangifte vennootschapsbelasting voor het bedrijf en aangifte inkomstenbelasting van de ondernemer.

Pakket 3: Salarisverzorging

Ideaal voor:

Ondernemers met personeel in dienst

Dienstenpakket:

De werkwijze:

De verwerking van de periodieke salarisadministratie vormt vaak een tijdrovend en complex onderdeel binnen uw onderneming. Het is belangrijk dat de uitvoering hiervan zo zorgvuldig mogelijk wordt uitgevoerd. Wij nemen u deze periodieke "zorg", graag uit handen. Met pakket 3 verzekert u zich van een zorgvuldige verzorging van uw totale salarisadministratie. Maandelijks verzorgt ons kantoor alle administratieve handelingen met betrekking tot het uitkeren van de salarissen van u en uw medewerkers. Daarnaast onderhouden wij contacten met alle betrokken instanties zoals de Belastingdienst en UWV.

Pakket 4: Totale verzorging

Dienstenpakket:

De werkwijze:

Ons kantoor fungeert hierbij als uw eigen interne "boekhoudafdeling op afstand". Van de verwerking van alle financiele gegevens tot en met de verzorging van uw salarisadministratie. Bespaar uw onderneming extra werkdruk en kosten, door de inzet van ons vakkundig personeel.

Heeft u specifieke wensen? Laat het ons dan weten, dan kunnen we samen naar de mogelijkheden kijken tijdens een kennismakingsgesprek.